Top 10 đội bóng giàu nhất thế giới hiện nay

- Tin nhanh
Top 10 đội bóng giàu nhất thế giới hiện nay
Top 10 đội bóng giàu nhất thế giới hiện nay

Số 10 - Chelsea (Anh)

Hệ số FFI: 1,89
Trị giá cổ phiếu:  852 triệu Euro (747 triệu Bảng/ 974 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 167 triệu Euro (146 triệu Bảng/ 191 triệu Đô la) 
Tiền gửi Ngân hàng: chưa có con số cụ thể
Chủ đầu tư tiềm năng: 332 triệu Euro (291 triệu Bảng/ 380 triệu Đô la) 
Nợ: 576 triệu Euro (50 triệu Bảng/ 659 triệu Đô la)

Số 9 - Juventus (Ý)

Điểm FFI: 1,96
Tài sản: 768 triệu Euro (673 triệu Bảng/ 878 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 164 triệu Euro (144 triệu Bảng/ 188 triệu Đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 140 triệu Euro (123 triệu Bảng / 160 triệu Đô la) 
Chủ đầu tư tiềm năng: 226 triệu Bảng (289 triệu Đô la 
Nợ ròng: 437 triệu euro (383 triệu bảng / 438 triệu Đô la)

Số 8 - Manchester United (Anh)

Hệ số FFI: 1,99
Trị giá cổ phiếu: 855 triệu euro (749 triệu Bảng / 856 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 279 triệu euro (245 triệu Bảng/ 319 triệu Đô la) 
Tiền gửi Ngân hàng: 331 triệu euro (290 triệu Bảng/ 378 triệu Đô la) 
Chủ đầu tư tiềm năng: 138 triệu euro (121 triệu Bảng/ 158 triệu đô la) Nợ ròng: 751 triệu euro (658 triệu bảng / 752 triệu Đô la)

Số 7 - Barcelona (Tây Ban Nha)

Hệ số FFI: 2.05
Tài sản: 1143 triệu euro (1102 triệu Bảng/ 1307 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 146 triệu euro (127 triệu Bảng/ 167 triệu Đô la)  
Tiền gửi Ngân hàng: 93 triệu euro (82 triệu Bảng/ 106 triệu Đô la) 
Chủ đầu tư: N / A 
Nợ: 435 triệu euro (381 triệu Bảng / 497 triệu Đô la)

Số 6 - Real Madrid (Tây Ban Nha)

Điểm FFI: 2,38
Tài sản: 969 triệu euro (849 triệu Bảng/ 1108 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 333 triệu euro (291 triệu Bảng/ 381 triệu Đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 178 triệu euro (156 triệu Bảng/ 204 triệu Đô la)  
Chủ đầu tư tiềm năng: N / A 
Nợ: 294 triệu euro (258 triệu Bảng/ 336 triệu Đô la)

Số 5 - Arsenal (Anh)

Điểm FFI: 2,43
Tài sản: 554 triệu Euro (486 triệu Bảng/ 633 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 492 triệu Euro (430 triệu Bảng/ 563 triệu Đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 206 triệu Euro (181 triệu Bảng/ 236 triệu Đô la) 
Chủ đầu tư tiềm năng: 213 triệu Euro/ 278 triệu Đô la 
Nợ ròng: 291 triệu Euro (255 triệu Bảng/ 333 triệu Đô la 

Số 4 - Tottenham Hotspur (Anh)

Điểm FFI: 2,66
Tài sản chơi: 830 triệu Euro (727 triệu bảng/ 949 triệu Đô la) 
Tài sản hữu hình: 543 triệu Euro (475 triệu Bảng/ 621 triệu Đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 228 triệu Euro (200 triệu Bảng/ 261 triệu Đô la) 
Chủ đầu tư tiềm năng: 115 triệu Euro (101 triệu bảng/ 131 triệu Đô) 
Nợ ròng: 421 triệu Euro (369 triệu Bảng/ 480 triệu Đô la)

Số 3 - Bayern Munich (Đức)

Điểm FFI: 2,67
Tài sản chơi: 828 triệu euro (725 triệu bảng / 947 triệu đô la) 
Tài sản hữu hình:  252 triệu euro (221 triệu bảng / 288 triệu đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 151,9 triệu euro (133 triệu bảng / 174 triệu đô la) 
Đầu tư tiềm năng của chủ sở hữu: 118 triệu euro (103 triệu bảng / 135 triệu đô la) 
Nợ ròng: 85 triệu euro (75 triệu bảng/ 97 triệu đô la)

Số 2 - Paris Saint-Germain (Pháp)

Điểm FFI: 3,84
Tài sản: 820 triệu euro (719 triệu bảng/ 948 triệu đô la) 
Tài sản hữu hình: 99 triệu euro (87 triệu bảng/ 113 triệu đô la) 
Tiền mặt trong ngân hàng: 88,1 triệu euro (77 triệu bảng/ 101 triệu đô la) 
Đầu tư tiềm năng của chủ sở hữu : 941 triệu euro (825 triệu bảng/ 1076 triệu đô la) 
Nợ ròng: 37 triệu euro (32 triệu bảng/ 42 triệu đô la) 

Số 1 - Manchester City (Anh)

FFI Điểm: 4.21
Tài sản: 1058 triệu euro (927 triệu bảng/ 1210 triệu đô la) 
Tài sản hữu hình: 471 triệu euro (413 triệu bảng/ 539 triệu đô la) 
Tiền gửi Ngân hàng:  21 triệu euro (18 triệu bảng/ 24 triệu đô la) 
Chủ đầu tư tiềm năng:  647 triệu euro (567 triệu bảng/ 739 triệu đô la) 
Nợ ròng: 80 triệu euro(70 triệu bảng /91 triệu đô la)


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
0.29847 sec| 1935.234 kb